Details about the discount

Health

Në këtë filial do të mund të kryhen të gjitha analizat që ne ofrojmë si edhe marrja e tamponeve për ... read more

20% - Për të gjitha analizat me vlerë deri në 5.000 Lekë.

Attention needed

Ne labratorin qe ndodhet ne:Rruga e Kavajës, pranë Kryqëzimit të 21 Dhjetorit.

15 Apr 2022 - 30 Apr 2022