Details about the discount

Home Appliances

25% - Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla

30% - Për pajisjet Inkaso,

20% - Për Televizorët,

10% - Për Produktet elektronike

03 Sep 2022 - 18 Sep 2022
Show 10 locations