Xhupi Nike

Brand

  • Brand: Nike

Basic Features

  • Style: Sportivë

Ngjyre e bardhe me gri