Varëse argjendi që hapet e mbyllet

Basic Features

  • Caratage number: 925
  • Gender: Femër
  • Material: Argjend
  • Colour: e bardhë
  • Length: E shkurtër

Brand

  • Brand: Magic.store.official

Varësja mund të mbyllet në formë luleje dhe mund të mbahet e hapur

3.27 gr

Çmimi I gramit nga 400 në 350 lekë