Line art

Brand

  • Brand: Dare Art

"Unë jam fenomenalisht femër. Femër fenomenale, kjo jam unë."